Markeder

Step Solutions tilbyr kontrollsystemløsninger i flere markeder. Vi har mange års erfaring med å levere skreddersydde kontrollsystemer til kunder innen olje- og gass bransjen, maritim– og landbasert industri.

Innenfor disse markedene betjener vi kunder innenfor en rekke markedssegmenter, eksempelvis subsea, topside, BWTS, kjemisk produksjon, fornybar energi, farmasøytisk produksjon, stykkgodsproduksjon, bagasjehåndtering, næringsmiddel m.fl.

Vår brede erfaring på tvers av markeder kommer våre kunder til gode gjennom overføring av kunnskap, og nye løsninger mellom markeder. Derfor kan vi tilby kunder en svært grundig vurdering av alternative løsninger og skreddersøm ved behov.