Konkurransefortrinn

Konkurransefortrinn

Vår forretningsmodell er bygget opp rundt en unik arbeidsmetode, et resultat av en aktiv forbedring av interne prosesser og leveranse til kunde. Fra selskapets opprinnelse til dagens drift har vi hatt konstant fokus på å optimalisere våre arbeidsmetoder, og styrke vår konkurransedyktighet. Vårt mål er å bli en foretrukket leverandør av kontrollsystemer.

Unik arbeidsmetode

Step Solutions har en definert arbeidsmetode som gjør at vi svært raskt kan avklare ønsket funksjonalitet med kunde, programmere, dokumentere og idriftsette et system. Dette gjelder uansett størrelse på prosjekt. Denne arbeidsmetoden innebærer blandt annet bruk av signallister klargjort for auto-generering av software, egne lettleste funksjons-flytskjemaer, et ferdig utviklet og utprøvd modul-bibliotek, samt gode kontrollrutiner og sjekklister.

Fleksibilitet

Fordi vi har en definert arbeidsmetode vil våre ingeniører raskt kjenne seg igjen i et system levert av Step Solutions uansett type anlegg eller størrelse. Dette muliggjør mobilitet av ingeniører mellom prosjekter og skaper således stor fleksibilitet i organisasjonen. En slik fleksibilitet kommer våre kunder tilgode, særlig i situasjoner hvor prosjekter blir flyttet på i tid.

Kvalitetssikret kompetanse

Fordi vi har en definert arbeidsmetode vil våre systemer for kvalitetssikring være svært effektive. Disse systemene innebærer blant annet bruk av detaljerte sjekklister, gode planleggingsverktøy og direkteoppfølging av teknisk ansvarlig for prosjekt.

Økt kapasitet

Kvalitetssikret arbeid og stor fleksibilitet i organisasjonen muliggjør en strømlinjeforming av ressursbruk i prosjekter, reduksjon i gjennomføringstid og reduksjon i ledetid. Samlet styrker dette vår kapasitet som kontrollsystemleverandør.

Konkurransefortrinn

Gjennom stor fleksibilitet med ingeniørressurser har Step Solutions trygget kapasitet mot kunden og styrket gjennomføringsevne av prosjekter både med hensyn til tid og kvalitet.

Vår unike arbeidsmetode er en intern styrke som kommer våre kunder tilgode – et konkurransefortrinn.

Om Step Solutions 
Siden oppstarten i 2011 har vi raskt etablert seg som et av landets ledende fagmiljø innen PLS, HMI og DCS systemer.