Kjernekompetanse

Step Solutions kjernekompetanse er bygget rundt PLS, HMI og DCS programmering. Vår tjenesteleveranse er i stor grad basert på markedsledende kontrollsystemer, med egenutviklede standardmoduler, som over flere år er utviklet til å bli svært robuste og fleksible.

Dette gjør Step Solutions til en av de markedsledende aktørene på design, programmering og idriftsettelse av kontrollsystemer.

Vår tjenesteportefølje spenner seg fra rådgivning, bemanning av prosjekter, til ansvar for hele kontrollsystemleveransen fra design til idriftsettelse. Over flere år har Step Solutions bygget opp et solid samarbeid med ledende aktører innen elektrotjenester og automasjonsutstyr. Dette kompletterer vår tjenesteportefølje til å inkludere design, bygging og montering av elektrotavler, instrumentering og totalprosjekt leveranser.

Som prosjektansvarlig har Step Solutions levert vellykkede prosjekter innen nybygg, modifikasjon og vedlikehold av anlegg.

Modellen nedenfor fremhever hvilken kjernekompetanse Step Solutions har i de forskjellige nivå av kontrollsystemleveransen.

Våre markeder
Vi har mange års erfaring med å levere skreddersydde kontrollsystemer til kunder innen olje- og gass bransjen, maritim- og landbasert industri.